Voorstel omtrent bezetting clusterraad

Voorstel omtrent bezetting clusterraad
Categorie: LVO-Weert

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de scholen in Weert verder gegroeid. Dat is ook zichtbaar geworden in de groeiende samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsraden. Het platform waarin de verschillende MR-en vertegenwoordigd waren heeft daarin een cruciale rol gespeeld. Inmiddels is door de GMR van LVO besloten om dit platform een formele status te geven. Dat betekent dat in plaats van dit platform een clusterraad gevormd is. Vooralsnog voor de duur van twee schooljaren, waarna een evaluatie volgt. Formeel gezien moet voor dit platform een verkiezing georganiseerd worden. De MR-en van Weert willen die verkiezing graag laten samenvallen met de gebruikelijke verkiezingen van de MR-en op het einde van het schooljaar.

Als MR-en willen wij u graag het volgende voorleggen. Graag willen de MR-en de clusterraad dit schooljaar samenstellen uit de huidige leden van de MR. Dat geldt zowel voor personeel, als voor ouders en leerlingen. De reden hiervoor is dat de huidige leden van de MR op de hoogte zijn van actuele zaken die spelen in de clusterraad, voorheen het platform. Maar ook het feit dat bij verkiezingen de eerste clusterraad pas gepland kan worden eind december, begin januari. Gezien de agendapunten voor komend schooljaar is dit niet wenselijk voor de MR-en.

Als u bezwaar mocht hebben tegen deze gang van zaken, laat dat dan s.v.p. weten aan de voorzitter van de MR van uw school. Als we op maandag 25 september geen reactie hebben ontvangen gaan we op deze wijze van start met de clusterraad. We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

A. Kouwenberg, voorzitter MR Het College en BRAVO! College Cranendonck
J. Feijen, voorzitter MR Het Kwadrant
H. Adema, voorzitter MR Philips van Horne


NB de brief van de gezamenlijke MR-en is hier in te zien.

Terug naar overzicht

Thornstraat 7 6004 JP Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 513 666
Postadres: Postbus 140 6000AC Weert

Copyright © 2017 Het Kwadrant

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Social media
Bezoek ons op:
Ideeƫnbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!