Handel & Administratie leert ook in de echte wereld

Activiteiten

Wij, derdejaars leerlingen kader van Handel & Administratie, kregen een opdracht om voor drogisterij DIO Aendekerk (www.aendekerk.nl) een marktonderzoek te doen. Wij begonnen met een afspraak te maken. Op een woensdagochtend gingen we naar DIO op het Oranjeplein. Daar kregen we de opdracht van de eigenaar, de heer Aendekerk.

Lees verder

(Nieuwe) leerlingen met dyslexie en hun ouder(s)

Leerling- en ouderinformatie

Maandag 18 april 2016 heeft er een voorlichting plaatsgevonden over hoe wij op Het Kwandrant omgaan met dyslexie. Wij hopen dat u deze informatieveavond als leerzaam en prettig heeft ervaren. 

 

Lees verder

Het nieuwe leren: op school én in de echte wereld !

Activiteiten

De leerlingen van de techniekopleiding van Het Kwadrant  hebben, in samenwerking met Davids Machines Speciaal Construkties uit Budel, een insectenhotel gemaakt voor de gemeente Weert. Het construeren ervan zou "een mooie buitenschoolse leeropdracht kunnen zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Lees verder

Galabal en LSD

Activiteiten

Op donderdag 14 april 's avonds werd voor de eindexamenkandidaten en schoolverlaters het galabal gehouden in de aula van onze school: de dames en heren werden veelal met glimmend gepoetste auto's naar de dit feest gebracht. Zij zagen er, zonder uitzondering, allen bijzonder feestelijk uit.  Al snel werd, ondersteund door een disc jockey en diverse optredens, de sfeer zoals die op een galabal behoort te zijn. De dag erna, vrijdag 15 april werd de LSD, Laatste SchoolDag, gevierd. Een jarenlange traditie. Het enige wat de feestvierders nog te doen staat, is examens maken. Daarbij wensen wij hen heel veel succes. Voor foto's van Galabal en LSD.......

Lees verder

Ervaring Jelle Harmsen K4A bij Van Horne Pop

Nieuws en nieuwtjes

Zoals op onze website stond en vast ook ergens anders op internet: Van Horne Pop is geweest. Maar, wat minder bekend is, is dat Jelle Harmsen uit K4A ook heeft mee gedaan aan Van Horne Pop 2016. Hier volgt zijn verslag.

Lees verder

Nieuw gezicht Outreachend verslavingspreventie

Leerling- en ouderinformatie

Mag ik me even voorstellen als nieuw gezicht Outreachend verslavingspreventie medewerker Vincent van Gogh? Mijn naam is Kim Fokkens. In mijn werk ga ik met jongeren in gesprek over het gebruik van alcohol, drugs en gamen. Als je twijfelt of je wel een probleem hebt, of als je een vraag hebt over alcohol, drugs of gamen, kun je contact met mij opnemen.

Lees verder

Slagen in topsport én onderwijs

Dafne Schippers, Epke Zonderland, Sven Kramer, Max Verstappen. Stuk voor stuk topsporters die Nederland internationaal op de sportkaart zetten. Wat zij ook gemeenschappelijk hebben is dat zij het voortgezet onderwijs volgden op één van de Topsport Talentscholen, verenigd in de Stichting LOOT. Ook de scholen van LVO-Weert vormen samen een LOOT-scholencluster waar topsporters intensief worden begeleid. De scholen zijn bovendien druk doende om met de sportbonden meer maatwerkonderwijs voor topsporters te realiseren.

Lees verder

Thornstraat 7 6004 JP Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 513 666
Postadres: Postbus 140 6000AC Weert

Copyright © 2016 Het Kwadrant

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Social media
Bezoek ons op:
Ideeënbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!